Osiedla Warszawy – Port Żerański

W piątek 9 marca zakończył się pierwszy etap projektu Osiedla Warszawy. Były to trzydniowe warsztaty zorganizowane w dniach 7-9 marca 2018 roku, w których brała udział ograniczona liczba interesantów z trzech strony: miasta, prywatnych inwestorów oraz społeczników miejskich.

Uczestnicy próbowali znaleźć wspólną wizję zagospodarowania obszarów Portu Żerańskiego, czemu towarzyszyły duże emocje. W efekcie trzydniowej pracy udało się ustalić obszary bezsporne, jak m.in: most pieszo -rowerowy, ścieżki rowerowe, tereny sportu i rekreacji, obszary zieleni urządzonej i nieurządzonej, ścieżki i obiekty edukacyjne, drobne usługi, co zostało naniesione na makietę.
Zabudowa mieszkaniowa, która miałaby powstać na terenie unikatowego obszaru Portu Żerańskiego nie budziła zadowolenia mieszkańców, którzy preferowali przeznaczyć teren na zieleń, sport, rekreacje, funkcje kulturalne, społeczne i edukacyjne. Podczas konsultacji Radna Dzielnicy Białołęka z ramienia IMB poruszyła temat konieczności jak najszybszego skomunikowania obszaru Żerania transportem szynowym. „Niezwłoczna realizacja projektu budowy tramwaju w tej części Białołęki spotkała się z dużym zrozumieniem i aprobatą Pani Dyrektor oraz innych pracowników biura Architektury i Planowania Przestrzennego” – mówi radna.
Kolejnym etapem są konsultacje społeczne, gdzie mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się nt. swojej wizji zagospodarowania terenu.
Konsultacje odbędą się w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 w dniach:
- 17 marca (godz. 11:00 – 15:00)
- 22 marca (godz. 16:00- 20:00) 
oraz w Żłobku nr 58 przy ul. Krzyżówki 24 w dniu:
- 27 marca (godz.16:00 – 20:00).

Serdecznie zapraszamy.