Szpital "Attis" zagrożony...

Planowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany legislacyjne, które zakładają budowę tzw. „sieci szpitali” i ich finansowania w sposób zryczałtowany stanowią zagrożenie dla wolskiej placówki medycznej – Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS.

Centrum ATTIS zapewnia opiekę medyczną dla ponad 20 tys. mieszkańców Woli. Na terenie placówki działa Stacjonarny Oddział Rehabilitacji i Przychodnia Medycyny Pracy. W listopadzie 2016 roku Centrum ATTIS wdrożyło projekt kompleksowej, zindywidualizowanej opieki onkologicznej dla kobiet.

W ocenie Rady Dzielnicy Wola należy podjąć działania mające na celu umożliwienie dalszej bezpiecznej i stabilnej działalności tych placówek.

Zaniepokojone sytuacją są również związki zawodowe, które działają przy Centrum ATTIS. Związkowcy podkreślają, że wejście w życie „sieci szpitali” doprowadzi do tego, że Centrum ATTIS pozbawione zostanie prawa do wykonywania działalności leczniczej ze środków publicznych.

Dzielnica Wola jest również przeciwna możliwej likwidacji Centrum ATTIS. Tłumacząc, iż placówka ta od 45 lat świadczy usługi medyczne i hospitalizuje ponad 9 tys. pacjentów rocznie.
Niedawno na forum fb pojawiła się petycja online, której autorem jest Kamil Giemza,  o treści:

"Jesteśmy głęboko zaniepokojeni groźbą likwidacji publicznego Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w związku z brakiem kontraktów w zakresie leczenia szpitalnego od dnia 1 kwietnia 2018 r. oraz w zakresie leczenia ambulatoryjnego od dnia 1 lipca 2018 r. Nowo utworzony Zakład Onkologii Kobiecej mimo pozytywnych ocen uzyskanych od wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się problematyką onkologii kobiecej oraz rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia odmawia zakontraktowania świadczeń onkologicznych, które mogłyby być realizowane w doskonale przygotowanym do tego Zakładzie Onkologii Kobiecej w Centrum ATTIS. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i dostęp do kompleksowego leczenia onkologicznego stanowczo domagamy się zawarcia przez NFZ umowy na świadczenia w zakresie onkologii kobiecej w Centrum ATTIS.

MOW NFZ uchylając się od zawarcia kontraktów poprzez nieogłaszanie konkursów na świadczenia w zakresie lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego uniemożliwi leczenie tysięcy pacjentów. Brak kontraktów z MOW NFZ nieuchronnie doprowadzi do likwidacji Centrum ATTIS i 280 miejsc pracy.

Domagamy się od NFZ dalszego finansowania działalności leczniczej przez publiczne Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. we wszystkich realizowanych zakresach szpitalnych i ambulatoryjnych, finansowania gwarantującego godne wykonywanie świadczeń zdrowotnych".

Zachęcamy do podpisania powyższej petycji, która dostępna jest pod linkiem. https://www.petycjeonline.com/szpital_attis_musi_zosta


Materiał na podstawie informacji UD Wola