Zmiany na Szwedzkiej i Al. Solidarności.

Skrzyżowanie al. Solidarności i ul. Szwedzkiej przejdzie przebudowę.

ZDM informuje, iż zakres prac jest duży, a po przebudowie skrzyżowanie zmieni się nie do poznania.

Proponowana koncepcja przebudowy zakłada uproszczenie skrzyżowania. Zlikwidowana zostanie wydzielona jezdnia do skrętu w prawo w ul. Szwedzką, zaś ul. Wileńska zostanie „zaślepiona” aby uniemożliwić wlewanie się ruchu tranzytowego w wąskie uliczki Pragi. Dzięki takiemu uproszczeniu układu skrzyżowania, możliwe będzie wydłużenie poszczególnych faz sygnalizacji. Drugą dużą zmianą będzie wyznaczenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów wzdłuż al. Solidarności. W ten sposób droga dla rowerów zyska ciągłość, zaś piesi nie będą zmuszeni nadkładać drogi i dwa razy czekać na zielone światło. Ponadto, wydłużony zostanie lewoskręt w ul. Szwedzką, zaś wylot ul. Szwedzkiej zostanie poszerzony. 

Szczegóły planowanej przebudowy ZDM zaprezentuje mieszkańcom na spotkaniu informacyjnym 19 lutego (poniedziałek), godz. 17.30 w Praskiej Światotece przy ul. Szwedzkiej 6. 

Materiał opracowany na podstawie informacji ZDM